Keno

Keno er et veldig gammelt spill som har eksistert i mange år i ulike former. Det er et oddsbasert spill der man velger seg ut tall, men tidligere har man kunnet spille på både tegn og hester også. Det er kjent i store deler av verden, og fungerer omtrent likt overalt. Reglene kan være litt uklare for de som aldri har spilt Keno tidligere, men så fort man har lest gjennom hvordan spillet fungerer og prøvd det ut noen ganger, så burde det være ganske enkelt å spille. Det passer ypperlig for de som ønsker å regulere hvor mye man satser og hvor mye man kan vinne, der det kun er flaks som avgjør om man vinner eller ikke.

Hvordan fungerer Keno?

Keno fungerer litt ulikt avhengig av hvor man spiller, men den største forskjellen ligger nok i hvor mye man kan satse og vinne, og hvor mange tall man har å velge mellom. Som regel så finnes det 70 eller 80 tall som man kan velge mellom, og man kan velge mellom 1-15 tall. Noen steder kan man kun velge 2-10 tall, så det kommer litt an på hvor man spiller. I den vanligste varianten av Keno så kan man velge mellom 2 og 10 tall, altså kan man spille på mellom 1 og 9 nivåer. På nivå 1 så velger man seg 2 tall, mens man på nivå 9 velger seg ut 10 tall. Det blir deretter trukket ut 20 tall, og det er om å gjøre at så mange som mulig av disse tallene matcher de man har valgt seg ut. Spiller man da på nivå 9, altså at man har valgt seg ut 10 tall, så er det jo større sjanse for at et eller flere av disse tallene blir trukket ut, enn om man kun hadde valgt seg to tall. Oddsen tilsier derfor at det er vanskeligere å oppnå en gevinst på nivå 1, og gir da også mer penger.

Hvor mye kan man vinne?

Hvor mye man kan vinne varierer fra sted til sted, men det er alltid fastsatt på forhånd. Etter at man har valgt seg ut noen tall, så danner disse tallene en såkalt rekke. Man kan selvfølgelig velge seg ut flere rekker, og disse kan også være på ulike nivåer. Når man har valgt tall som danner en eller flere rekker, så kan man selv velge hvor mye man ønsker å satse på og dermed betale for rekkene. En eventuell gevinst vil være rekkeprisen man har valgt seg ganget med den aktuelle oddsen.

Keno på nettkasinoer

Når man spiller Keno på et nettkasino så fungerer det gjerne litt annerledes. Det finnes ulike varianter, og disse har gjerne ulike oppsett. De kommer gjerne også i ulike design og med varierende muligheter for å velge tall og hvor mye man ønsker å satse. Det finnes også små verktøy som kan være til hjelp, som for eksempel gir muligheten til å velge at tallene skal trekkes ut raskt slik at man slipper å vente lenge på at hvert tall skal bli trukket.

I én variant så får man opp et brett med 80 ulike tall, og man kan klikke på opptil 15 stykker. Her spiller man altså ikke på rekker, men kun på et sett med tall av gangen. Når man klikker inn tall, så kan man se i en liten boks på siden hvor mye man vil vinne dersom et visst antall tall blir trukket ut. Velger man for eksempel ett tall, så vil man se hvor mye man kommer til å vinne dersom dette tallet er blant de som blir trukket ut. Dersom man vil spille på flere tall, så vil man se at en eller to riktige ofte vil gi liten gevinst, eller ingen i det hele tatt, mens premien vil stige med antall tall man kan få riktig. Har man valgt seg ut 15 tall, så vil følgende 15 rette tall gi den høyeste gevinsten, fordi det er minst sjanse for at dette kommer til å skje. Man kan også velge hvor mye man ønsker å satse på tallene sine hver eneste runde, og den eventuelle gevinsten vil endres i boksen på siden avhengig av hvor mye man ønsker å satse.

Andre varianter av Keno

Det finnes også andre varianter av Keno, men de er ikke tilgjengelige overalt. Spiller man for eksempel på et sted der man skal velge seg ut ulike rekker, så finnes det gjerne en variant som kalles for systemspill. Her velger man seg ut en hovedrekke på ønsket nivå, men så velger man seg noen ekstra tall i tillegg som genererer nye rekker sammen med tallene fra hovedrekken. I et slikt systemspill så øker sjansene for å vinne på flere rekker, fordi vinnertallene i hovedrekken også er en del av rekkene som er tilfeldig generert.